Monday, June 15, 2015

War of the fruits

Few things make me more excited than eating unknown fruits... Does anybody know the name of the yellow melon in the foreground?

Thư ngỏ có tác dụng?

Sau khi đọc bài báo Triệt phá “Tập đoàn thánh bóc” chuyên đả kích người nổi tiếng tôi viết một thư ngỏ gửi tòa soạn báo Tuổi Trẻ, bàn về chuyện vội vàng kết tội người dân vô tội mà không cần tòa án. Tòa soạn Tuổi Trẻ không phản hồi lá thư của tôi và cũng không sửa lại bài báo kể trên (lần trước cũng vậy). Nhưng hôm nay đọc Thánh Cô Cô Bóc mở màn cho đại chiến showbiz thì thấy có đoạn như sau:
Chúng tôi không chắc là nội dung mà các trang web Anti Showbiz này đúng hay sai, điều đó thuộc về tòa án nhưng rõ ràng nó gây ra địa chấn thông tin khi mà hàng loạt sự kiện mà thiên hạ hay đồn đoán, muốn tin lại xuất hiện kèm theo tên tuổi và sự kiện cụ thể.
Không dám chắc mấy dòng này là do lá thư của tôi (ai làm ở tòa soạn Tuổi Trẻ/Tuổi Trẻ Online biết thì nói nghe chơi), nhưng cũng thấy vui vui.